[VNBG] Dự Báo Kinh Tế – Bức tranh ngành nông nghiệp Việt Nam 2018 sẽ như thế nào?

Chương trình Dự Báo Kinh Tế ngày 06/01/2018
Chủ đề: Bức tranh ngành nông nghiệp Việt Nam 2018 và thương hiệu nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế có biến chuyển như thế nào?
Khách mời:
– Phan Minh Thông – TGĐ Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
– Phạm Thị Huân – CT HĐQT Công Ty Cổ Phần Ba Huân

#dubaokinhte #dbkt #vietnambusinessgateway #vnbg

(Visited 15 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply