Warning: A non-numeric value encountered in /home/quantm/public_html/wp-content/plugins/cactus-video/class.video-fetcher.php on line 158

[VNBG] Dự Báo Kinh Tế – An ninh mạng

Chương trình Dự Báo Kinh Tế ngày 13/01/2018:
Chủ đề: An ninh mạng
– Aung San Maung – Quyền TGĐ Microsoft Việt Nam
– Võ Đỗ Thắng – GĐ Trung Tâm An Ninh Mạng Athena

#vnbg #dubaokinhte

(Visited 14 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply