VITV – Startup 360 – Khởi nghiệp lĩnh vực AI: Tích hợp Facebook Messenger để tăng tập khách hàng

VITV – Startup 360 – Khởi nghiệp lĩnh vực AI: Tích hợp Facebook Messenger để tăng tập khách hàng phát sóng 21:45 ngày 12/05/2017
Cùng Subscribe và đón xem các thông tin kinh tế cùng VITV tại:
Kênh Youtube: https://Youtube.com/VITVStartup
Website: http://startup.vitv.vn
Facebook: https://www.facebook.com/VITV.Startup
Google+: http://google.com/+VITVStartup

(Visited 23 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply