VITV – Startup 360 – Công nghệ quản lý dành cho các khu cao tầng – Tiềm năng và cơ hội

VITV – Startup 360 – Công nghệ quản lý dành cho các khu cao tầng – Tiềm năng và cơ hội phát sóng 21:45 ngày 12/01/2018
Cùng Subscribe và đón xem các thông tin kinh tế cùng VITV tại:
Kênh Youtube: https://Youtube.com/VITVStartup
Website: http://startup.vitv.vn
Facebook: https://www.facebook.com/VITV.Startup
Google+: http://google.com/+VITVStartup

(Visited 13 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply