Từ vựng HSK 020 包:bāo: bao, bọc, gói

FANPAGE: https://www.facebook.com/HocTiengTrungLGHD
LIST BÀI TỪ VỰNG HSK: https://www.youtube.com/watch?v=Lf4nNojBfjI&list=PLA1ypn4pbLE4nDxL_npwwuZcYrQ6CGN2e
————————————
Viết và Nhớ chữ Hán là một vấn đề mà hầu như bất kỳ người học nào cũng thấy khó, nguyên nhân là không hiểu được lý do hình thành của chữ.
Vì vậy, mình quyết tâm thực hiện loạt bài này với mục đích trả lời câu hỏi “vì sao chữ Hán lại được viết như vậy ?”. Đồng thời thứ tự các từ dựa theo bảng từ vựng HSK để tiện cho mọi người theo dõi.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply