Tiếng Trung giao tiếp thực tế đời sống – Tập 32 – 能帮我一个忙吗 Có thể giúp tôi một việc không

Trong bài học này chúng ta sẽ học qua các đoạn phim rất sinh động và thực tế. Hãy cùng Tiếng Trung 518 đến với bài học nhé

(Visited 3 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply