Tiếng Trung giao tiếp thực tế đời sống || Tập 21 有些菜确实比较油腻 Một số món ăn thực sự khá nhiều dầu mỡ

Thông tin liên hệ: Facebook: Tiếng Trung 518 hoặc fb Chen Laoshi
website học online: tiengtrung518.com
Hotline: 0969.81.0971
Danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe_vM_t14xATHuHYGSSeNbQnD6AUC_tmA

Tập 21: 有些菜确实比较油腻 Một số món ăn thực sự khá nhiều dầu mỡ
Các bạn hãy xem hết 1 lượt sau đó xem lại lượt thứ 2, vừa xem vừa dừng lại để đọc theo và ghi chép lại nhé.

(Visited 7 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply