Tiếng Trung giao tiếp thực tế || Checkin tại sân bay Nam Ninh 在南宁机场值机

Chen Laoshi tại sân bây Nam Ninh
Hãy cùng xem Chen laoshi sẽ làm như thế nào khi checkin tại sân bay Nam Ninh, Trung Quốc nhé.

(Visited 11 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply