Tiếng Trung giao tiếp || Phân biệt cặp từ vựng gần nghĩa 一点儿 và 一下儿

Tiếng Trung giao tiếp || Phân biệt cặp từ vựng gần nghĩa 一点儿 và 一下儿
Phân tích cụ thể điểm khác biệt và cách sử dụng. Dễ hiểu, nhớ lâu. Từ nay bạn sẽ không sợ nhầm lẫn khi gặp 2 từ này.

(Visited 157 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply