Tiếng Trung giao tiếp hằng ngày – Bài 1 – 叫一个人起床 Gọi một người thức dậy

Hôm nay Tiếng Trung 518 xin mời các bạn đến với chương trình mới, đó là chương trình Tiếng Trung giao tiếp hằng ngày. Trong chương trình này, chúng ta sẽ học những bài hội thoại rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên nhé: 叫一个人起床 Gọi một người thức dậy

(Visited 16 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply