Tiếng Trung giao tiếp – Chủ đề phương tiện giao thông 交通工具

Tiếng Trung giao tiếp – Chủ đề phương tiện giao thông 交通工具. Trải nghiệm bài học thú vị với bé ZHONG YUE. Tên gọi và đặc điểm của các phương tiện giao thông. Ngoài ra bạn còn học được nhiều câu hay trong giao tiếp

(Visited 56 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply