Tiếng Trung 518 – Học tiếng Trung qua những câu chuyện hay – Tập 13 从现在开始

Câu chuyện ” 从现在开始 Bắt đầu từ bây giờ ”
Học tiếng Trung giao tiếp qua những câu chuyện hay là một cách học rất thú vị. Thông qua những câu chuyện đó chúng ta sẽ học được rất nhiều từ vựng thông dụng trong cuộc sống. Những từ vựng được đặt trong những câu văn, câu thoại cụ thể, trong một văn cảnh cụ thể khiến chúng ta cảm thấy rất dễ hiểu và nhớ bài rất lâu

(Visited 670 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply