Tiếng Trung 518 – Hán ngữ 2 bộ mới – Bài 23

bài khóa giáo trình Hán ngữ 2 bộ mới bài 23.
Bài học gồm có nghe, phiên âm, dịch sang tiếng Việt, chữ Hán giản thể, phồn thể

(Visited 25 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply