Tiếng Trung 518 – Bài khóa giáo trình Hán ngữ bộ mới – Bài 19

Nghe bài khóa, dịch , phiên âm , chữ Hán giản thể và phồn thể , đoc từ mới

(Visited 39 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply