TIẾNG HÀN SƠ CẤP EKI-BÀI 33: V(으)세요. KÍNH NGỮ HIỆN TẠI THỂ THÂN THIẾT

Hãy theo dõi kênh học tiếng Hàn miễn phí của Eki nhé
Page Facebook: http://goo.gl/gpwnUW

(Visited 106 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply