Tiếng Hàn sơ cấp Eki – Bài 19: Cấu trúc thời gian; 무슨 + N

Hãy theo dõi kênh học tiếng Hàn miễn phí của Eki nhé
Page Facebook: http://goo.gl/gpwnUW

(Visited 57 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply