(TIẾNG HÀN SƠ CẤP) 9. Vì cảm cúm nên đã đến bệnh viện (vì ….. nên…..) 감기 때문에 병원에 갔어요.

Korean language shareware free download, Windows version https://goo.gl/YR4A3C , Mac version, https://goo.gl/qiBva5 (Shareware) 외국인 대상 한국어 교육 소프트웨어 (쉐어웨어) Phần mềm giáo dục tiếng Hàn miễn phí ซอฟแวร์การศึกษาภาษาเกาหลีฟรี 無料韓国語教育ソフトウェア 免费韩国语教育软件

(Visited 30 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply