Tiếng Anh giao tiếp: đừng nói mỗi “Good” – chán sau vài phút!

Tiếng Anh giao tiếp với Elight sẽ trở nên thú vị hơn tại đây: http://elight.edu.vn/khoa-toan-dien-3-trong-1/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=tieng-anh-giao-tiep-dung-noi-moi-good-chan-sau-vai-phut

— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề —

1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh

Mỗi ngày xem 3-5 video học tiếng anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.

— Subscribe để nhận thông báo video mới —

Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, subscribe Elight ngay tại link này nhé: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

—Tiếng Anh giao tiếp: đừng nói mỗi “Good” – chán sau vài phút! —
(https://youtu.be/c-Hub0MIUbE)

Tiếng Anh giao tiếp: không chỉ dừng lại ở từ “good” đâu. Các bạn khi muốn khen ngợi/ghi nhận thành tích/ghi nhận sự hiểu của người khác có thể dùng những mẫu câu/cụm từ/từ vựng sau:

1. That’s right: Đúng rồi
2. That’s it: Chính nó
3. You are on the right track now: Bạn đang đi đúng hướng rồi
4. Congratulations: Chúc mừng
5. Excellent
6. Perfect
7. Super
8. I’m happy to see you + Động từ (V-ing): Tôi rất vui khi thấy bạn đang…
9. Keep up good work
10. Keep it up

— Kết nối với Elight —
— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề khác —

1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh

— Kết nối với Elight —

Elight youtube – VIP members: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/

Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=p…

Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/

Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/

Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=tieng-anh-giao-tiep-dung-noi-moi-good-chan-sau-vai-phut

Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/

Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/

#hoctienganh #tienganh #tienganhgiaotiep #tienganhcoban

(Visited 62 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply