Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Các thì #11]

Giải đáp mọi khúc mắc liên quan đến cấu trúc, cách dùng thì Tương lai hoàn thành và Tương lai hoàn thành tiếp diễn. Để tiếng Anh không là cản trở của bạn, hãy tham gia ngay: http://elight.edu.vn/khoa-ngu-phap-toan-dien/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=thi-tuong-lai-hoan-thanh-va-tuong-lai-hoan-thanh-tiep-dien

• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/

— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề —

1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh

Mỗi ngày xem 3-5 video học tiếng anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.

— Subscribe để nhận thông báo video mới —

Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, subscribe Elight ngay tại link này nhé: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

— Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn —

Trong bài giảng này, cô Trang sẽ giúp đỡ các bạn giải quyết hai loại thì rất hay xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh, đó chính là thì Tương lai hoàn thành và Tương lai hoàn thành tiếp diễn. Cùng nhau học nhé!

1. Thì Tương lai hoàn thành:

– Cách dùng: diễn đạt một hành động sẽ được hoàn thành, sẽ kết thúc xong trước một thời điểm nào đó, hay một hành động khác trong tương lai.
Dùng với các trạng từ chỉ thời gian như:
” By, By then, By that time, By the end of next month…”

– Cấu trúc:
(+) S + will/shall + have + Ved/V_pp
(-) S + wil/shall + not + have + Ved/V_pp
(?) Will/Shall + S + have + Ved/V_pp ?

2. Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn:

– Cách dùng: diễn đạt một hành động sẽ xảy ra và xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

Dùng với các trạng từ có dạng:
“By + Mốc thời gian” : “By monday, By September, By next year…”

– Cấu trúc:
(+) S + will/shall + have been + Ving
(-) S + will/shall + not + have been + Ving
(?) Will/Shall + S + have been + Ving ?

— Kết nối với Elight —

Youtube ELight – Vip members Group: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/

Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=thituonglaihoanthanhvatuonglaihoanthanhtiepdien

Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/

Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/

– Link FB cá nhân cô Kiều Trang: https://www.facebook.com/kieu.trang.1042

#hoctienganh #tienganh #tienganhgiaotiep #tienganhcoban
#nguphaptienganhcoban

(Visited 86 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply