Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Preach to the choir (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Một preacher – mục sư – dạy hoặc thuyết giảng ở nhà thờ. Còn một choir – một ca đoàn – là một nhóm những ca sĩ ở nhà thờ.

Nhưng thành ngữ này có phải về tôn giáo không?

Một người mà “preaching to the choir” thì đang nói với ai đó điều mà họ vốn đã tin hoặc đồng ý rồi. Những người hát trong ca đoàn ở nhà thờ có lẽ vốn đã đồng ý với những điều mà mục sư thuyết giảng bởi vì họ đã chọn sinh hoạt ở nhà thờ đó. Thành ngữ này không phải về tôn giáo.

(Visited 84 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply