Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: My Two Cents (VOA)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html

Learning English – American Idioms – English in a Minute

Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: ‘Anh Ngữ Trong Một Phút,’ chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.

Người Mỹ có những từ mang nhiều nghĩa. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với người Mỹ, có lẽ bạn đã nghe câu này: ‘It’s just my two cents.’

Hai xu không phải là món tiền lớn. Khi bạn nói ‘just my 2 cents’ (chỉ là hai xu của tôi), thì có nghĩa là ý kiến đó quan trọng với bạn nhưng có thể không quan trọng với người khác. Bạn cũng có ý muốn nói với người nghe rằng bạn hiểu là ý kiến của bạn không phải là ý kiến tốt nhất cho họ.

Khi bạn nói ‘My two cents,’ (hai xu của tôi) thì cũng có nghĩa đây chỉ là ý kiến riêng của bạn.

Còn khi bạn nói ‘That’s my two cents,’ (đó là hai xu của tôi) thì có nghĩa đây là một ý kiến chứ không phải là một sự kiện có thật.

(Visited 25 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply