Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: In Your Dreams (VOA)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html

Learning English – American Idioms – English in a Minute

Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: ‘Anh Ngữ Trong Một Phút,’ chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.

‘In your dreams’ là một cách nói khác của câu ‘I don’t believe you’ hoặc ‘there’s no way that’s true.’

Về cơ bản, khi bạn nói ‘in your dreams’, điều này có nghĩa là bạn không đồng ý với điều gì đó mà người khác đang nói.

‘In your dreams’ là một cụm từ được sử dụng trong ngữ cảnh thân mật, gần gũi, nhưng chỉ dùng với bạn bè, người nào đó bạn biết rất rõ, hoặc người thân. Khi bạn nói câu này, điều cực kỳ quan trọng là bạn phải nói với kiểu đùa giỡn, kèm theo một nụ cười, nếu không sẽ bị coi là thô lỗ.

(Visited 22 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply