Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Dressed To Kill (VOA)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html

Learning English – American Idioms – English in a Minute

Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: ‘Anh Ngữ Trong Một Phút,’ chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.

Cụm từ ‘Dressed to Kill’ có nghĩa là ‘dressed very attractively’ hay ‘dressed to impress.’ Khi bạn nói ai đó ‘dressed to kill’, ý bạn muốn khen ai đó mặc rất rất đẹp.

Câu nói này thực ra bắt nguồn từ các tên tội phạm. Trong quá khứ, những tên tội phạm định giết người thường mặc những bộ quần áo đẹp để giấu đi ý đồ phạm tội.

Vì thế nếu bạn ‘dressed to kill’ vào thời gian đó và cả ngày nay, mọi người đều sẽ thấy bạn mặc đồ đẹp.

(Visited 44 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply