Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Dont count your chickens before they hatch (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Tiếng Anh Mỹ có nhiều thành ngữ về động vật. Don’t Count Your Chickens Before They Hatch là một câu phổ biến như vậy. Liệu câu này là về toán hay làm nông nhỉ?

Câu này có nghĩa là bạn không nên phụ thuộc vào điều gì đó trước khi nó thực sự xảy ra. Không phải quả trứng nào cũng trở thành một con gà. Vì vậy mà bạn không thể tin chắc là mình sẽ có tất cả số gà đó cho tới khi chúng thực sự nở ra từ những quả trứng.

(Visited 79 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply