Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Cash cow (VOA)

Học tiếng Anh: http://www.facebook.com/Words.and.Idioms hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình của VOA Learning English for Vietnamese (http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Hãy coi như là bạn đang ở một thành phố lớn ở Mỹ/ Bạn nghe thấy một cuộc hội thoại bằng tiếng Anh Mỹ và bạn thấy họ nói rằng:

Làm sao mà một con bò có thể sản xuất ra tiền được? Ai cũng biết bò cho sữa. Nhưng trong tiếng Anh Mỹ, một ‘cash cow’ là một sản phẩm hay một dịch vụ giúp người ta kiếm rất nhiều tiền. Câu nói phổ biến này được dùng trong cả ngữ cảnh bình dân lẫn trong công việc. Và khi bạn dùng nó, mọi người đều hiểu ý bạn nói là gì.

(Visited 38 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply