Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bite my tongue (VOA)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Tiếng anh Mỹ có một vài cụm từ mà thoạt nghe có vẻ rất đau đớn như thế này:
Bite my tongue
Nghe có vẻ không ổn lắm, như thể khá là đau. Hãy nghe lại một lần nữa nhé.
Trong tiếng anh mỹ, nếu tôi nói là tôi sẽ ‘bite my tongue,’ điều này có nghĩa là tôi sẽ không nói một điều gì đó. Tôi sẽ giữ im lặng. Cụm từ này chỉ nên dùng trong ngữ cảnh thân mật, giữa bạn bè với nhau mà thôi.

(Visited 55 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply