Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Actions speak louder than words

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu này?

Actions speak louder than words

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn có thể không hiểu câu nói này lắm. Cùng nghe và xem liệu chúng ta có thể tìm ra nghĩa câu này không nhé.

Nghe có vẻ như là cô ấy muốn nhìn thấy hành động thay vì lời nói. Và đó chính xác là nghĩa của câu nói này. ‘Actions speak louder than words’ có nghĩa là điều bạn làm quan trọng hơn là lời bạn nói. Và nếu bạn nói bạn sẽ làm điều gì đó, vậy thì bạn cần phải làm nó.
Đây là một câu nói mang tính dân giã. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất mạnh mẽ, đặc biệt trong công việc ở Mỹ, nơi mà kết quả cuối cùng được coi là quan trọng.

(Visited 33 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply