Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: A Dime A Dozen (VOA)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html

Learning English – American Idioms – English in a Minute

Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: ‘Anh Ngữ Trong Một Phút,’ chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.

‘A dime a dozen’ là một cách nói khác của cụm từ ‘very common’ — rất tầm thường, hoặc ‘something you see all the time’ — những thứ mà lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy. Về cơ bản, khi bạn nói thứ gì đó là ‘a dime a dozen’ trong khi trò chuyện, đây là cách nói khác của việc thứ đó không có gì là lạ cả.

Thành ngữ này là một cách nói rằng một thứ gì đó tầm thường đến mức không có mấy giá trị. Những món đồ không đắt tiền cũng thường được gọi là “rẻ rúng” và thường không có chất lượng cao. Vì vậy, khi nói một món đồ nào là ‘a dime a dozen’, có thể là một cách nói ta không thích món đồ quá tầm thường như thế.

(Visited 37 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply