Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: A bad taste in my mouth

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.
Có những lúc có điều gì đó xảy ra khiến bạn phải thốt lên ‘This left a bad taste in my mouth.’
Nếu có chuyện gì đó khiến bạn cảm giác ‘a bad taste in your mouth,’ thì có nghĩa bạn cảm thấy có điều gì không hay trong tình huống đang nói đến.
Nó đem lại cho bạn cảm giác hoặc kỷ niệm khó chịu, không vui.
Dĩ nhiên, bạn cũng có thể ăn một thứ gì đó làm bạn thấy ‘đắng miệng’ theo đúng nghĩa đen. Nhưng cho dù là nghĩa nào thì cái gì đó làm bạn đắng miệng cũng đều không tốt.

(Visited 41 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply