Tập 81: Mắng Sao Cho Sành Điệu

Hello các bạn! Hôm nay mình có video mới. Hổm rày mình toàn học những câu chữ lịch sự sành điệu hôm nay mình sẽ đổi mới bằng những câu mắng làm sao để cho sành điệu luôn. I hope you like the video

(Visited 35 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply