Tập 79: Tạo Những Cấu Trúc Quạo

Bài này mình giúp các bạn vài cấu trúc tiếng Anh các bạn dùng khi cảm thấy bực bội. Những cấu trúc này khi các bạn dùng trong giao tiếp sẽ nghe tự nhiên hơn.

(Visited 34 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply