Tập 76: Sành Diệu Về Hàng Hiệu

Bài ngắn gọn này mình giúp các bạn phát âm những hàng hiệu cao cấp (và có vài hàng hiệu không cao cấp). Mình chuyên nghiệp dùng đồ hàng hiệu (vì đẹp trai) nên mình biết phát âm những hàng hiệu này…maybe 🙂 Với lại có một số bạn yêu cầu mình giúp trước đây. I hope you like it.

(Visited 32 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply