Tập 75: Quốc Gia…Phần 2

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=xg3so…

Trước đây mình nghĩ làm video giúp các bạn nói về quốc gia sẽ đơn giản và có thể nói hết trong một clip…mà thật ra nó phức tạp và mình phải chia ra làm 2 tập. Đây là tập 2. Mình hy vọng những tập này giúp các bạn hiểu và áp dụng rõ hơn khi nói về quốc gia trong tiếng Anh. Thank you for watching.

(Visited 34 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply