Tập 73: Lời Khuyên Nho Nhỏ…Was/Were

Hello các bạn! Trong kinh nghiệm mình giúp các bạn học tiếnng Anh mình gặp nhiều bạn chưa quen dùng “was” vói “were” thay cho vói “am, is, are” khi diển tã quá khứ. Đó là một trong những lý do tiếng Anh của các bạn vẩn chưa sành điệu lắm. Các bạn nhớ để ý đến “was” và “were” nhe. Nếu các bạn nắm vững 2 chữ này tiếng Anh của bạn sẽ nghe chuẩn hơn.

(Visited 23 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply