Tập 72: Idiom/ Thành Ngữ “Long”

Hello các bạn! Đã lau rồi mình không giúp các ban về thanh ngữ. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn. Nếu các bạn dùng những thành ngữ này trong giao tiếp hàng ngày thì tiếng Anh của bạn sẽ sành điệu hơn. Cám ơn các bạn đã xem.

(Visited 19 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply