Tập 71: âm “ain” và “ane”

Hello các bạn! Mình thấy nhiều bạn còn trở ngại phát âm “ain” và “ane” ví vụ những chữ “rain”, “train” và “lane”. Thật ra âm này dể luyện lắm. Các bạn chỉ cần bỏ chút thời gian luyện phát âm này thì sẽ thành công và tiếng bộ tiếng Anh hơn

(Visited 44 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply