Tập 65: Airshow/ Triễn Lãm Máy Bay

Hello các bạn hôm clip nay mình làm thữ cách “vlog” khi đi xem California Capital Airshow (triễn lãm máy bay tại California). Sẵng tiện m các bạn thữ nghe tiếng Anh với tốc độ bình thường nha. Thank you các bạn

(Visited 20 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply