“Phố cổ” tiếng Anh là gì?

My dear Vietnamese friends, “phố cổ” ≠ “old streets.”

Nếu bạn ở Hà Nôi, thì phải sửa lỗi tiếng Anh này ngay.

(Visited 203 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply