Phân biệt 3 chữ de 的, 得, 地

Xem xong clip này là các bạn sẽ hiểu ngay, sau này không lo dùng nhầm nữa nha.

(Visited 2 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply