Những điều cần chuẩn bị khi còn là sinh viên

Đừng lãng phí 4 năm đẹp nhất thời trẻ :D. Sinh viên cần chuẩn bị gì?
1. Học chuẩn bị cho mọi thứ. Cuộc sống đáng sống là gì? Sức khoẻ, tài chính, mối quan hệ, đam mê.
2. Học tiếng Anh đi. Mất gốc học ở đây: http://online.stepup.edu.vn Phương pháp học free ở đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPewcH-VGx7Whv9Q_gd2Ms6yq_FJNfK7H
3. Chuẩn bị cho công việc: Thái độ-Kĩ năng-Kiến thức. Kĩ năng văn phòng căn bản quan trọng lắm. Tham khảo học excel ở chỗ bạn của mình: http://su.hocexcel.online
4. Làm sao chọn được đúng nghề.
5. Trải nghiệm.
6. Q&A hỏi gì cũng được 😀

(Visited 35 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply