Ngữ pháp tiếng Trung || Phân biệt 2 từ rất dễ nhầm lẫn 就 và 才 || Cấu trúc 要是…就…

Trong giao tiếp tiếng Trung có một điểm ngữ pháp là 2 từ 就 và 才 , những bạn khi mới học, vậy các bạn hãy đặc biệt chú ý vào điểm này nhé.
Thông qua bài học ngữ pháp Phân biệt 2 từ rất dễ nhầm lẫn 就 và 才 của Tiếng Trung 518 các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng của 2 từ này.

(Visited 21 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply