Ngữ pháp Thông dụng: Từ số nhiều bất quy tắc (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về từ số nhiều bất quy tắc.

Ngôn ngữ tiếng Anh mượn nhiều từ của nhiều ngôn ngữ khác. Và một số từ mượn này có những từ có dạng số nhiều được giữ lại từ chính ngôn ngữ gốc.

Ví dụ, một số từ số nhiều bất quy tắc mượn từ tiếng Đức: Man-men, woman-women, goose-geese

Một số từ đến từ tiếng Anh cổ: Child-children, ox-oxen

Và một số từ khác đến từ tiếng Hy Lạp và Latin: Datum-data, medium-media

(Visited 44 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply