Ngữ pháp Thông dụng: Trạng từ tần suất (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong tiếng Anh, các trạng từ “always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely and never” được dùng để để mô tả tần suất thực hiện một hoạt động. Tuy nhiên mỗi trạng từ sẽ được dùng tuỳ vào hoàn cảnh khác nhau. Để tìm hiểu kỹ hơn về việc dùng trạng từ tần suất, cùng theo dõi video sau đây với VOA nhé.

Các trạng từ tần suất thường đứng giữa chủ ngữ và động từ. Một vài trạng từ thì linh hoạt hơn và số khác thì hạn chế hơn.

(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply