Ngữ pháp Thông dụng: Trạng từ quan hệ (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Chủ đề của ngày hôm nay là về trạng từ quan hệ! Để tóm tắt: trạng từ là từ mô tả một động từ, một tính từ, hay thậm chí một trạng từ khác. Nhưng khi dùng trạng từ quan hệ, mục đích là dùng các từ ở đâu, khi nào, hay tại sao để kết nối các câu hay các mệnh đề.

Dùng where để nói về địa điểm. Dùng when cho thời gian và ngày tháng. Và dùng why để giải thích nguyên nhân, kết quả. Các trạng từ quan hệ rất hữu ích khi bạn kết nối hai ý lại với nhau.

(Visited 22 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply