Ngữ pháp Thông dụng: Tính từ kết hợp giới từ (VOA)

#VOATIENGVIET #HOCTIENGANHCUNGVOA
Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Trong tiếng Anh, người ta thường đặt tính từ trước danh từ hoặc sau các động từ không mang tính hành động. Đối với trường hợp dùng tính từ sau một động từ như vậy, họ thường dùng một giới từ, và sau khi kết hợp, nó sẽ có một nghĩa nào đó. Để tìm hiểu thêm về cấu trúc này, các bạn cùng xem video sau nhé.

Người nói tiếng Anh đặt tính từ trước danh từ hoặc sau các động từ không mang tính hành động. Ví dụ như là: “be,” “seem,” hoặc “become.”

“My neighbor has a big dog.”
“The dog is big.”

Khi người nói dùng tính từ sau một động từ như vậy, họ thường dùng một giới từ.

“That is fine with me.”

Tất cả những cụm cấu trúc tính từ + giới từ đều có những nghĩa cụ thể. Nhưng không thể kể hết được vì có quá nhiều.

Tuy nhiên những cụm từ kết hợp phổ biến nhất khi nói là tính từ + of, tính từ + for, và tính từ + with.

Người nói dùng những tính từ như là “tired,” “sick,” “ready,” và “fine” cùng với các giới từ này. Cùng xem những ví dụ sau nhé:

“I’m tired of school.”
“Yeah! Me, too. And I’m sick of homework.”

“Vegetables are great for your health.”
“I hear you. I’m ready for pumpkin season.”

“I’m happy with our house in the country.”
“That’s good to hear. I’m fine with living in the city.”

(Visited 2 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply