Ngữ pháp Thông dụng: Thể điều kiện hiện tại-tương lai thực (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày.

Các câu điều kiện chia làm hai phần: phần có mệnh đề “nếu” và phần có mệnh đề “kết quả.” Ví dụ: “Nếu A xảy ra, B xảy ra.”

Khi bạn tìm cách tạo ra câu điều kiện tương lai thực, bạn chỉ cần thêm “will” vào phần mệnh đề “kết quả.” Đôi khi người ta dùng câu điều kiện tương lai thực để dọa dẫm.

(Visited 35 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply