Ngữ pháp Thông dụng: Thể cầu khẩn (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách sử dụng thể cầu khẩn để diễn tả sự gấp gáp hoặc tầm quan trọng. Sử dụng thể cầu khẩn là một cách hay để nhờ ai đó làm gì một cách lịch sự. Thể cầu khẩn mang tính chất trang trọng và có tính ngoại giao.Vậy tại sao chúng ta không cùng làm quen với mẫu câu này nhỉ? Sẽ rất hữu ích đấy!

Một mẫu câu của thể cầu khẩn: “Verb + “that” + object + simple verb”

Dạng cầu khẩn thứ hai: “It is + an adjective + that + the object + the simple verb.”

Rất cần thiết phải nhớ điều này: Không chia ngôi thứ ba trong thể cầu khẩn.

Thông thường người sử dụng thể cầu khẩn có quyền hành đối với người nghe – giống như mẹ nói chuyện với con hoặc sếp nói chuyện với nhân viên. Đây là một cách lịch sự để đưa ra mệnh lệnh.

(Visited 12 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply