Ngữ pháp Thông dụng: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải tương hợp với nhau về số lượng. Nếu chủ ngữ là số nhiều thì động từ phải chia theo số nhiều. Bạn sẽ không thể nói “The dog are friendly” mà phải nói “The dog is friendly,” bởi vì “dog” là số ít, vì thế động từ cũng sẽ cần được chia theo số ít. Chúng ta gọi đây là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Nhưng trong một số trường hợp, chủ ngữ có thể phức tạp. Mời các bạn cùng xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về những trường hợp này nhé.

Và đôi khi chúng được tách riêng khỏi động từ. Những tình huống như thế này có thể khiến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trở nên khó hiểu hơn.

Những danh từ tập hợp như committee, staff, family, crew, nói về một nhóm người, nhưng những danh từ này về mặt ngữ pháp trong tiếng Anh Mỹ lại được xếp vào ngôi số ít.

Tên các quốc gia thậm chí nếu kết thúc bằng đuôi s thông thường cũng là số ít.

Một chủ ngữ ghép là một cụm danh từ dài hơn được nối từ hai danh từ đơn trở lên.

Khi có hai chủ ngữ trở lên được nối bằng từ “and”, bạn dùng động từ số nhiều. Nếu các chủ ngữ số ít được nối bằng từ “or” thì các bạn chia động từ theo số ít.

Hãy nhớ rằng sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là nền tảng cơ bản của ngữ pháp.

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply