Ngữ pháp Thông dụng: Nội động từ vs Ngoại động từ (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Tất cả các câu trong tiếng Anh đều có một chủ ngữ và một động từ nhưng các bạn có biết là động từ có thể có hoặc không có tân ngữ trực tiếp theo sau không? Và đây chính là sự khác biệt giữa nội động từ và ngoại động từ, chủ đề mà chúng ta sẽ bàn về trong ngày hôm nay.

Những động từ không có tân ngữ theo sau được gọi là nội động từ. Một vài nội động từ phổ biến là: agree, arrive, come, cry, exist, go, happen, live, occur, rain, rise, sleep, stay, walk.

Những động từ có tân ngữ theo sau là ngoại động từ. Những ngoại động từ phổ biến là: build, cut, find, like, make, need, send, use, want.

Có một số động từ có thể vừa là ngoại và nội động từ. Ví dụ: “I sang a song” là ngoại động từ. “I sang” thì là nội động từ.

(Visited 42 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply