Ngữ pháp Thông dụng: Một số từ gây nhầm lẫn P.3 (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Vì trong tiếng Anh chúng ta có rất nhiều từ dễ nhầm lẫn cho nên chúng ta hôm nay sẽ lại bàn thêm về chủ đề này qua việc phân biệt các từ: LOSE & LOOSE; COMPLEMENT & COMPLIMENT; và APART & A PART.

“Lose” là một động từ, có nghĩa là không chiến thắng được điều gì đó.

Nhưng nó có thể còn có nghĩa là giảm bớt đi thứ gì đó qua thời gian.

“Loose” thường được dùng là một tính từ và có nghĩa là cái gì đó không chặt hay bảo đảm, hay không chính xác.

“Loose clothing” – quần áo rộng
“Loose translation” – dịch chưa sát

“Complement” khi được dùng làm danh từ có nghĩa là thứ gì đó để hoàn tất một thứ khác – phần bù, bổ sung. Khi là động từ, bạn thêm một thứ gì đó để tôn tạo chất lượng, nội dung của thứ đó.

Một “compliment” là một lời tán dương, khen ngợi, hay bày tỏ sự ngưỡng mộ một cách lịch sự.

“Apart” khi là một từ thì nó là tính từ. Nó có nghĩa là bị chia cắt, tách rời. Nhưng “a part” là một danh từ. Nó có nghĩa là một phần, nhưng không phải toàn bộ. Nó thường được theo sau bằng giới từ “of” – “A part of.”

(Visited 22 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply